lijnkaping

’t Telecombedrijf moet óók presteren, toch…? Stop lijnkaping!

Het grootste gedeelte van de bij de kantonrechter aangebrachte consumentenrecht zaken gaan over onbetaalde telefoonrekeningen. Ze gaan vaak over nog heel jonge mensen die de abonnementskosten van hun (veelal mobiele) telefoon niet kunnen of willen betalen.

Zo’n rechtsprocedure eindigt er meestal in dat de telecomconsument zo nodig wordt gedwongen de telefoonrekening alsnog te betalen. Op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd. Want als je een contract aangaat, moet je dat ook nákomen.

Wél vreemd is het, als een telecomconsument niet kan afdwingen dat zijn eigen telecomaanbieder, op haar beurt, het contract óók nakomt.

En dát is momenteel het geval.

overmacht

Een telecomconsument kan bij zijn eigen telecomaanbieder de bestendige instandhouding van de telefoon/lijnverbinding namelijk (hoe vreemd dat ook moge zijn) niet afdwingen. Want als een andere telecomaanbieder erom vraagt, zal jouw telecomaanbieder je telefoon/lijnverbinding (zonder goed te controleren of jij degene bent die de mutatie heeft aangevraagd) afgeven aan een willekeurige ander. Dat gebeurt dan – zonder dat je het zelf weet – op basis van een onderlinge afspraak van telecomaanbieders. Je bent jouw telefoon/lijnverbinding (let wel; zonder dat je het zelf weet) vervolgens gewoon kwijt!

Het kwalijke is nu; je kunt er niets tegen doen ook! Je telecomaanbieder zal ‘overmacht’ roepen, als verweer voor het tegenover jou niet nakomen van het contract.

levensgevaarlijk

Die (rechts)onzekerheid en -ongelijkheid van contractspartijen is niet alleen niet uit te leggen, maar is bovendien gevaarlijk. ’t Kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Vooral in de situatie dat er een personenalarmeringssysteem (of een e-health-toepassing) aan vastzit, die afhankelijk is van een deugdelijk werkende telefoon/lijnverbinding.

Zie hier in een notendop waar wij voor staan. We willen verandering brengen in die rechtsongelijkheid en -onzekerheid, waarvan vaak de meest kwetsbaren in de samenleving: de oudere, zwakkere en hulpbehoevende telecomconsumenten de dupe zijn.

Stichting Stop Lijnkaping
(en ander ongekend onrecht)

Deze stichting maakt zich m.n. sterk voor de beschikbaarheid van ‘gegarandeerd werkende’ telefoon/lijnverbindingen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Bijv. omdat er een personenalarmeringssysteem of een e-health-toepassing mee verbonden is.

Online iemands telefoon/lijnverbinding kapen is nu namelijk (nog) als kinderspel zo makkelijk. Help ons hier verandering in te brengen. Help ons aan de middelen daarvoor.

er is meer #ongekend onrecht

Er is nog veel meer #ongekend onrecht, dan de inmiddels veelbesproken Toeslagenaffaire, dat het landelijk nieuws niét haalt. Lees verder…

(Druk op de RODE KNOP om terug te gaan naar ACTUEEL.)