wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn ‘Stichting Stop Lijnkaping (en ander ongekend onrecht)’. We maken ons m.n. sterk voor de beschikbaarheid van ‘gegarandeerd werkende’ telefoon/lijnverbindingen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld omdat er een personenalarmeringssysteem of e-health-voorziening mee verbonden is.

Stichting Stop Lijnkaping (e.a. ongekend onrecht)
p/a Columbusstraat 54
5554 PD  VALKENSWAARD

Online iemands telefoon/lijnverbinding kapen is nu namelijk (nog) als kinderspel zo makkelijk. Help ons hier verandering in te brengen. Help ons aan de middelen daarvoor.

What’s in a name?

Stichting Stop Lijnkaping ontleent haar naam aan het eerste, zeer in het oog springende, maatschappelijke probleem waar de initiatiefnemer destijds tegenaan is gelopen.

Voor het maatschappelijke probleem hier bedoeld, was (en is nog steeds) geen passende oplossing voorhanden die recht doet aan de situatie (en latere, nagenoeg dezelfde of soortgelijke situaties van andere telecomconsumenten).

bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de navolgende personen:

  • A.H. van Ham (Tonnie), voorzitter
  • H.C.M. Swanen (Herman), secretaris/penningmeester
  • C.H. van Sebille (Cor), bestuurslid

beloningsbeleid

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden als zodanig een onkostenvergoeding en daar bovenop eventueel een niet-bovenmatig vacatiegeld.

(Vacatiegeld: een vergoeding voor de tijd die gemoeid is met een vergadering bijwonen en de voorbereiding ervan.)

over ons

Wilt u meer over ons te weten komen: meer weten over wie wij zijn en wat onze drijfveren zijn. Lees verder…

(Druk op de RODE KNOP om terug te gaan naar ACTUEEL.)