stop lijnkaping

Doe mee, help mee!

Help mee met ook ander ‘ONGEKEND ONRECHT’ bestrijden!

ACTUEEL

willekeur en discriminatie bij Valkenswaardse corporatie - 3 mei 2024
Willekeur, discriminatie en intimidatie in sociale huursector en de Autoriteit Woningcorporaties doet er helemaal niets tegen. De "Wet Goed Verhuurderschap" van 1 juli 2023 is voor 'n grote groep huurders een "wassen neus" gebleken. Lees meer...
.......

"Slimme horloges waken over hartpatiënten: 'Hiermee kunnen we levens redden'

EINDHOVEN - Een 80-plusser met een rollator en een hippe smartwatch? Dat wordt straks wellicht normaal, als het aan het Máxima MC en Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ligt. Ze denken dat een ‘slim’ horloge levens kan redden en hartpatiënten uit het ziekenhuis kunnen houden."
Vanda van der Kooi 29-09-23, 09:03 Bron: ED

Lees het hele artikel hier.

Als de achterliggende lijnverbinding zomaar gekaapt, oftewel "geslamd" kan worden -zoals momenteel het geval is- dan heb je er in de praktijk heel erg weinig aan.
......


ruim 2,5 miljoen mensen lopen vast in digitale maatschappij - 30 januari 2023

Actualiteiten site NU.nl meldt dat ruim 2,5 miljoen mensen het moeilijk vinden om hun bankzaken zelf te regelen, met alle gevolgen van dien. Lees hier het hele artikel. Wij hebben daarvoor ongeveer een jaar geleden al aan de bel getrokken bij alle lagen binnen de overheid. Ook bij de gemeente Valkenswaard. Maar de overheid zou de overheid niet zijn als zij niet collectief haar kop in het zand zou steken (ook in Valkenswaard). Daadwerkelijke 'inclusie' lijkt alleen weggelegd en voorbehouden te zijn voor wie goed met een pc, smartphone en/of tablet over weg kan. En die ICT-voorzieningen ook kan betalen.
......

inbreuk op privacy door drones verhuurder - 11 januari 2023

Een lokale verhuurder in Valkenswaard laat via haar website weten dat ze drones gaat inzetten bij het uitvoeren van woninginspecties. Zij veroorzaakt daarmee veel onrust onder de bewoners.
Het gaat hierbij om de inzet van drones boven dichtbevolkt bebouwd gebied. Lees meer...
......

enquête n.a.v. gewijzigde Telecomwet - 5 december 2022

Op 5 december 2022 is een enquête gehouden onder de belangrijkste spelers op de telecommarkt (en ACM). Daarin werd onder meer gevraagd om aan te geven op welke wijze hun eigen overstapprocessen zijn aangepast en beter zijn geborgd naar aanleiding van de op 21 december 2020 veranderde Telecommunicatiewet. Lees meer...
......

gemeente Valkenswaard schiet ernstig tekort in communicatie over energietoeslag - 24 juli 2022

Gemeente Valkenswaard schiet schromelijk tekort in informatieverstrekking over energietoeslag naar bewoners. Vooral digibeten en ouderen zijn daar de dupe van. Wij hebben daarom het initiatief genomen met name deze groepen van mensen (maar ook anderen) actief te informeren. We doen dat vooral door pamfletten uit te delen. En aansturing van wijkcommissies en dorpsraden. Ook beantwoorden we, zoveel als mogelijk is, de vragen van bewoners over dit onderwerp.

Opdat vooral degene die dat het hardste nodig hebben, ook op tijd (kunnen) zijn met het aanvraagformulier ervoor indienen. Want te laat is vaak echt te láát! (geen vermogenstoets)
......

woningstichting werkt energie-transitie tegen - 25 april 2022

Een lokale woningstichting in Valkenswaard heeft een klopjacht geopend op een huurder (hij is inmiddels al gedagvaard) die zijn huis verwarmt met een airco-warmtepompinstallatie.

De woningstichting in kwestie heeft in rechte verwijdering van de airco-warmtepompinstallatie gevorderd. Zij frustreert daarmee bewust, willens en wetens de energietransitie-inspanningen van die huurder.

Let wel.
De airco-warmtepompinstallatie in kwestie is duurzaam, want is energiezuinig (A++ label) en wordt gevoed met 'groene' stroom. Stroom die de huurder betrekt van een hoogwaardig eigen zonnepanelen-systeem. De buitenunit is bovendien nauwelijks zichtbaar noch hoorbaar.

Op een vraag aan de gemeente Valkenswaard hoe het vorenstaande zich verhoudt met:
- de overal ter wereld genomen energietransitie-maatregelen en de overheidsinspanningen op dat gebied en
- het beleid naar aanleiding van de alsmaar stijgende energieprijzen;
geeft het gemeentebestuur te kennen zich in dezen afzijdig te houden. Het is toch niet te geloven! Klik hier en lees het zelf.
......

Nederland telt meer dan 2,5 miljoen digibeten - 11 maart 2022

Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders worden bedreigd met maatschappelijke uitsluiting. Omdat ze niet weten hoe om te gaan met de steeds verder oprukkende digitalisering. In een samenleving die steeds meer aan elkaar lijkt te hangen van portals, waarop je met een gebruikersnaam en wachtwoord moet inloggen.

Zelfs je eigen bankzaken regelen is er niet meer bij als je zelf niet over weg kunt met, en ook niet de beschikking hebt over goedwerkende ict voorzieningen.
En als je al de stap waagt digitaal te gaan, liggen de cyberbedreigingen direct op de loer. Je bent niet de eerste die met een muisklik al zijn spaargeld is kwijt geraakt.

Analoge en persoonlijke, één-op-één, manieren van communiceren worden versneld uit gefaseerd door instanties en bedrijven. Als je het jezelf niet meer eigen kunt maken, doe je niet meer mee in deze maatschappij. Van een 'inclusieve' en 'zelfredzame' samenleving is daardoor allang geen sprake meer. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Ook daar maken wij ons sterk voor.
......

draaiboek code zwart - 24 november 2021

Er ligt een draaiboek klaar voor een zogeheten 'code zwart' situatie. Die code geeft aan dat (intensive-care) ziekenhuisbedden vanaf dat moment extreem schaars zijn geworden. De grote vraag is dan: wie krijgt er nu wel of niet een (intensive-care) bed. Lees meer...


Steun ons in ons werk. Help mee en geef!

STREVEN: ÉÉN MILJOEN EURO (€1.000.000,-) VOOR BESTRIJDING VAN ONGEKEND ONRECHT EN M.N. LIJNKAPING

Denkt u ook wel eens dat er méér aan bestrijding van maatschappelijk onrecht moet worden gedaan? Dat u bepaalde erg in het oog springende maatschappelijke misstanden het liefst eigenhandig zou willen aanpakken? Dat u de gedupeerden/slachtoffers ervan (of hun nabestaanden) graag persoonlijk zou willen helpen?

Dan is dit uw kans.

Wij van Stichting Stop Lijnkaping e.a. ongekend onrecht willen namelijk alles op alles zetten om lijnkaping uit te bannen en daarnaast ook ander #ongekend onrecht bestrijden.

Wij maken ons o.a. sterk voor de beschikbaarheid van gegarandeerd werkende telefoon/lijnverbindingen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Bijv. omdat er een personenalarmering of e-health-voorziening mee verbonden is.

Online iemands telefoon/lijnverbinding kapen is nu namelijk (nog) als kinderspel zo makkelijk. Help ons hier verandering in te brengen. Geef ons de middelen daarvoor.

Zodat de meest kwetsbaren in de samenleving verzekerd zijn van een betrouwbare en gegarandeerd werkende 'life-line' voor hun persoonsalarmering of e-health-voorziening.

Wilt u daarbij helpen?

Doneer dan uw bijdrage.

Wij willen €1.000.000,- bijeen brengen voor de bestrijding van lijnkaping en ander ongekend onrecht.

De traditionele wegen om een maatschappelijk probleem op te lossen, werken niet altijd, zo is in de praktijk gebleken. (Kijk maar naar de Toeslagenaffaire.)

We willen het daarom anders en beter aanpakken.

En als heel Nederland meedoet – scholen, sportclubs, particulieren en bedrijven – kunnen we dit en nog veel meer bereiken. Doe mee, help mee en doneer!

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en donaties om ons werk te kunnen blijven doen. Iedere bijdrage, groot of klein, is dus heel erg welkom. Door de ANBI-status zijn donaties evt. fiscaal aftrekbaar.

ANBI-logo