stop lijnkaping

Doe mee, help mee!

Help ons ‘ONGEKEND ONRECHT’ bestrijden!

ACTUEEL

gemeente Valkenswaard schiet ernstig tekort in communicatie over energietoeslag  -  24 juli 2022

Gemeente Valkenswaard schiet schromelijk tekort in informatieverstrekking over energietoeslag naar bewoners. Vooral digibeten en ouderen zijn daar de dupe van. Wij hebben als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en stichting daarom het initiatief genomen m.n. deze groepen van mensen (maar ook anderen) te informeren. We doen dat vooral door pamfletten uit te delen. Ook beantwoorden we, zoveel als mogelijk is, de vragen van bewoners over dit onderwerp.

Opdat ze vooral ook op tijd (kunnen) zijn met het aanvraagformulier ervoor indienen. Want te laat is echt te láát!

Doe het vóór 1 augustus 2022! (geen vermogenstoets)
......

woningstichting werkt energie-transitie tegen  -  25 april 2022

Lokale woningstichting Woningbelang heeft een klopjacht geopend op een huurder (hij is inmiddels al gedagvaard) die zijn huis verwarmt met een airco-warmtepompinstallatie.

Woningbelang heeft in rechte verwijdering van de airco-warmtepompinstallatie gevorderd. Zij frustreert daarmee bewust, willens en wetens de energietransitie-inspanningen van die huurder.

Let wel.
De airco-warmtepompinstallatie in kwestie is duurzaam, want is energiezuinig (A++ label) en wordt gevoed met 'groene' stroom. Stroom die de huurder betrekt van een hoogwaardig eigen zonnepanelen-systeem. De buitenunit is bovendien nauwelijks zichtbaar noch hoorbaar.

Op een vraag aan de gemeente Valkenswaard hoe het vorenstaande zich verhoudt met:
- de overal ter wereld genomen energietransitie-maatregelen en de overheidsinspanningen op dat gebied en
- het beleid naar aanleiding van de alsmaar stijgende energieprijzen;
geeft het gemeentebestuur te kennen zich in dezen afzijdig te houden. Het is toch niet te geloven! Klik hier en lees het zelf.
......

Nederland telt meer dan 2,5 miljoen digibeten  -  11 maart 2022

Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders worden bedreigd met maatschappelijke uitsluiting. Omdat ze niet weten hoe om te gaan met de steeds verder oprukkende digitalisering. In een samenleving die steeds meer aan elkaar lijkt te hangen van portals, waarop je met een gebruikersnaam en wachtwoord moet inloggen.

Zelfs je eigen bankzaken regelen is er niet meer bij als je zelf niet over weg kunt met, en ook niet de beschikking hebt over goedwerkende ict voorzieningen.
En als je al de stap waagt digitaal te gaan, liggen de cyberbedreigingen direct op de loer. Je bent niet de eerste die met een muisklik al zijn spaargeld is kwijt geraakt.

Analoge en persoonlijke, één-op-één, manieren van communiceren worden versneld uit gefaseerd door instanties en bedrijven. Als je het jezelf niet meer eigen kunt maken, doe je niet meer mee in deze maatschappij. Van een 'inclusieve' en 'zelfredzame' samenleving is daardoor allang geen sprake meer. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Ook daar maken wij ons sterk voor.
......

draaiboek code zwart  -  24 november 2021

Er ligt een draaiboek klaar voor een zogeheten 'code zwart' situatie. Die code geeft aan dat (intensive-care) ziekenhuisbedden vanaf dat moment extreem schaars zijn geworden. De grote vraag is dan: wie krijgt er nu wel of niet een (intensive-care) bed.

In uiterste nood is de medische status van een patiënt voor het ziekenhuis niet meer de doorslaggevende factor, maar wordt ook naar niet-medische uitgangspunten gekeken.

"Patiënten van jongere generatie gaan voor op ouderen", is daar één van.

De strikte toepassing van dat uitgangspunt leidt soms echter tot volkomen onacceptabele uitkomsten. Want pakt (m.n. voor de oudere generatie) wel héél onrechtvaardig uit. Het is onder bepaalde omstandigheden zelfs de reinste leeftijdsdiscriminatie.

Die voorrangsregel is toch niet úit te leggen als de oorzaak, dat de desbetreffende jongere met COVID-19-verschijnselen in het ziekenhuis is beland, bij het onverantwoorde gedrag van die jongere zélf ligt?

Moet die persoon dan enkel en alleen omdat ie jonger is, in alle gevallen, voorrang krijgen?!

......
Ook als de desbetreffende jongere bijv. consequent steeds alle coronamaatregelen aan de laars lapt? Én/of willens en wetens actief bijdraagt aan verdere verspreiding van het COVID-19-virus: menigten opzoekt, festivals en andere massale bijeenkomsten bezoekt, actief aan (steeds vaker op gewelddadigheden en grote vernielingen uitlopende) demonstraties tegen de coronamaatregelen deelneemt? Én/of overduidelijk niet alles wat in zijn vermogen lag heeft gedaan ter voorkoming van besmetting met het COVID-19-virus: zich daartegen bijv. niet heeft laten vaccineren? Of als ie, ongevaccineerd zijnde, zich met een valse QR-code de toegang heeft verschaft tot een evenement en alzo een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid vormt?
......

Wij vinden van niet. En zijn daarin wellicht niet de enige. De oudere generatie die in zo'n situatie geen ziekenhuisbed krijgt toegewezen, of wiens medische behandeling voor lange tijd wordt uitgesteld, wordt zo een enorm groot ongekend onrecht aangedaan. Vooral als de oudere erdoor, een nu al voorzienbare, blijvende gezondheidsschade aan overhoudt of zelfs komt te overlijden.
......
De bewindslieden beweren dat een code zwart nog lang niet in het verschiet ligt. Wij hechten echter meer geloof aan de vaak overduidelijke signalen die de medewerkers in de zorg zelf afgeven.

Ziekenhuizen geven al minder zorg door coronadrukte. Ze kunnen niet anders.

Laat het ons weten als uw behandeling ook ernstige vertraging heeft opgelopen.

Steun ons in ons werk. Help mee en geef!

STREVEN: ÉÉN MILJOEN EURO (€1.000.000,-) VOOR BESTRIJDING VAN ONGEKEND ONRECHT EN M.N. LIJNKAPING

Denkt u ook wel eens dat er méér aan bestrijding van maatschappelijk onrecht moet worden gedaan? Dat u bepaalde erg in het oog springende maatschappelijke misstanden het liefst eigenhandig zou willen aanpakken? Dat u de gedupeerden/slachtoffers ervan (of hun nabestaanden) graag persoonlijk zou willen helpen?

Dan is dit uw kans.

Wij van Stichting Stop Lijnkaping e.a. ongekend onrecht willen namelijk alles op alles zetten om lijnkaping uit te bannen en daarnaast ook ander #ongekend onrecht bestrijden.

Wij maken ons o.a. sterk voor de beschikbaarheid van gegarandeerd werkende telefoon/lijnverbindingen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Bijv. omdat er een personenalarmering of e-health-voorziening mee verbonden is.

Online iemands telefoon/lijnverbinding kapen is nu namelijk (nog) als kinderspel zo makkelijk. Help ons hier verandering in te brengen. Geef ons de middelen daarvoor.

Zodat de meest kwetsbaren in de samenleving verzekerd zijn van een betrouwbare en gegarandeerd werkende 'life-line' voor hun persoonsalarmering of e-health-voorziening.

Wilt u daarbij helpen?

Doneer dan uw bijdrage.

Wij willen €1.000.000,- bijeen brengen voor de bestrijding van lijnkaping en ander ongekend onrecht.

De traditionele wegen om een maatschappelijk probleem op te lossen, werken niet altijd, zo is in de praktijk gebleken. (Kijk maar naar de Toeslagenaffaire.)

We willen het daarom anders en beter aanpakken.

En als heel Nederland meedoet – scholen, sportclubs, particulieren en bedrijven – kunnen we dit en nog veel meer bereiken. Doe mee, help mee en doneer!

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en donaties om ons werk te kunnen blijven doen. Iedere bijdrage, groot of klein, is dus heel erg welkom. Door de ANBI-status zijn donaties evt. fiscaal aftrekbaar.

ANBI-logo